Na svetskim tržištima, količina nafte se najčešće izražava u:
E-mail:
Lozinka: